Vrouw & Maatschappij is één van de geledingen van de CD&V en meteen ook de grootste politieke vrouwenbeweging van het land.

We nemen standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in een politieke visie en wegen op het beleid.

V&M Kuurne voert jaarlijks een actie rond een veilig schoolbegin en ligt mede aan de basis van het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum.  Daarnaast tonen onze leden een eindeloze inzet en sociaal engagement in de vele vrouwenbewegingen die Kuurne rijk is.

Onze sterkhouders en steunhouders binnen de V&M afdeling zijn ondermeer Kaat Debruyne (voorzitster V&M), Ann Messelier (schepen), Hilde Vanhauwaert (gemeenteraadslid), Eveline Van Haverbeke (OCMW mandataris), Veerle Hellyn (gewezen OCMW mandataris), Corry Deltour (lid van de adviescommissie bibliotheek) en Isabelle Messely (lid van de sportraad), dit naast de vele sterke vrouwen die achter hun man staan en zo hun steentje bijdragen voor de vooruitgang.

Vrouw & Maatschappij staat voor volgende prioriteiten:

Pariteit

Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke instellingen, daar gaan we voor. Zonder vrouwen die wegen op het beleid kunnen we slechts dromen van een gendergelijke samenleving. Ook in andere sectoren zoals justitie, ondernemingen, het middenveld … dient er aandacht te worden geschonken aan een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen. 

Gender mainstreaming

V&M wil ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming. We blijven hameren op het belang van een duurzame combinatie van arbeid en gezin.

Empowerment

Sommige vrouwen hebben versterking (empowerment) nodig omdat ze in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten: alleenstaande vrouwen, oudere vrouwen, allochtone vrouwen, herintreedsters op de arbeidsmarkt, slachtoffers van partnergeweld ... V&M kaart de uitdagingen aan waarmee zij geconfronteerd worden en dwingt onze beleidsmakers om hier aandacht voor te hebben. 

 

Wie interesse heeft en zich wil engageren, voorstellen heeft, neem zeker eens contact met ons op via kaat_debruyne@hotmail.com

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.