Wat CD&V - senioren doen!

 Als CD&V-senioren heeft onze werking een dubbele stroming. Wij zijn partij en we zijn beweging. Dat verbindt ons met tal van andere ouderenverenigingen in het middenveld. Het maakt ons ook specifiek. CD&V en de christendemocratie vormen de bedding en het referentiekader van onze werking. Een waaier aan functies en doelstellingen wordt gerealiseerd en vooropgesteld.

Het startschot voor het ontstaan van de CD&V – senioren gebeurde te Gent op 20 april 1991 tijdens het partijcongres dat handelde over  ‘jong en oud, leeftijd kent geen grenzen’. Op dat congres werd de lans gebroken voor een ouderenbeleid dat uitgaat van een globale visie op de oudere bevolking in de samenleving, met als centrale doelstelling de integratie en participatie van de senioren in het beleid. Op 18 juni 1991 werd de ‘Werkgroep Senioren’ opgericht onder de leiding van eresenator Roger Windels. De werkgroep had tot opdracht om elk beleidsdomein in de samenleving te bekijken vanuit de invalshoek van de senioren. De eerste nationale bijeenkomst en meteen de officiële start van de nieuwe werkgroep vond plaats op 10 december 1991. Op deze bijeenkomst werd het ‘Basismanifest’ voor het seniorenbeleid uitgaande van de CVP-senioren goedgekeurd. 

Binnen CD&V vormen we de brug tussen de partij en de vele senioren. We vertolken er de standpunten aangaande de maatschappelijke uitdagingen voor senioren die een politieke vertaling dienen te krijgen.
Vervolgens dragen we de partij mee uit.

We werken op het lokale, regionale, provinciale, nationale en zelfs Europese niveau. We staan er. Op alle niveaus organiseren we activiteiten, brengen we senioren samen, vormen we mensen en voeren we acties.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.