Een gezonde gemeente voorziet voldoende gezonde publieke ruimte, heeft aandacht voor gezond en veilig wonen, streeft naar gezonde lucht en gaat om met de gevolgen van klimaatopwarming. Gezondheid moet in elk beleidsdomein opgenomen worden.

 1. Door voldoende en aantrekkelijke sportaccommodatie te voorzien, willen we bewegen stimuleren.
 2. Via voetgangerscirkels kunnen senioren alle voorzieningen te voet bereiken en boodschappen doen. Op die manier kunnen ze langer in hun vertrouwde omgeving wonen, meer bewegen en mensen ontmoeten.
 3. Vorming rond gezond tuinieren, volkstuintjes promoten/stimuleren, drinkwaterfonteintjes op relevante plaatsen, overleg rond gezonde schoolmaaltijden moeten gezond eten stimuleren.
 4. Gezond wonen: onze gemeente ondersteunt het OVAM-asbest ophaalprogramma via bekendmaking (info, containerpark).
 5. Met het oog op veilig wonen roepen we een subsidiereglement voor kleine woningaanpassingen in het leven en ondersteunen we groepsrenovaties in het kader van valpreventie en langer thuis wonen.
 6. We willen anticiperen op klimaatrisico’s door de bevolking te sensibiliseren over gezondheidsrisico’s die te maken hebben met klimaatverandering. Denk aan hittepreventie, tekenpreventie, gebruik van pesticiden. We stellen een warmteactieplan op t.a.v. alleenstaande ouderen en zorgen voor voldoende groen-blauwe aders en schaduwzones.
 7. We maken op basis van de opgebouwde ervaringen via het project in de Hoevewijk een stappenplan Zorgzame Buurt en implementeren de opgebouwde ervaringen in andere locaties (seizoenwijk enz.). We gaan na hoe minder uithuizige senioren maximaal kunnen betrokken worden bij het aanbod.

Door overlegmomenten te organiseren willen we alle krachten bundelen en op elkaar afstemmen, zo kan de best mogelijke zorg en ondersteuning geboden worden om de ouder wordende zorgvrager zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen.

 1. Kwaliteitsvolle, goed omkaderde kinderopvang geeft kinderen hogere slaagkansen in het onderwijs en biedt heel wat mogelijkheden. Ook voor de ouders, het is een plaats waar ze hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden. De slaagkansen verhogen nog meer als de overstap naar het kleuteronderwijs vlot verloopt, daarom zetten we volop in op een warme overgang van kinderopvang naar de kleuterschool. Het lokaal overleg kinderopvang heeft hiervoor de sleutels in handen.
 2. Een brugfiguur in kinderopvang kan gezinnen helpen bij het vinden van een geschikte plaats in de kinderopvang en deze kinderopvangvoorzieningen helpen om de drempels die gezinnen in armoede ervaren, weg te werken.
 3. Dit kan al door de financiële drempels weg te werken. Een terugbetalingssysteem voor occasionele kinderopvang voor gezinnen in armoede kan een belangrijke werkloosheidsval voorkomen.
 4. Naast een passend en ruim aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, is het ook belangrijk dat dit aanbod bekend is en dat mensen er gebruik van kunnen of durven maken.
 5. Het Sociaal Huis zorgt voor een laagdrempelig onthaal waar inwoners snel een antwoord vinden op vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen (verslaving, materiële zorgen, financiële problemen) en waar ze makkelijker kunnen kennismaken met het (boven)lokale aanbod van preventieve zorg- en welzijnsdiensten en gerichter doorverwezen worden.
 6. Informatie - Via de gemeentelijke website en INFO Kuurne informeren we over de Druglijn, Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn, Holebifoon, Kinderen- en Jongerentelefoon, het Antigifcentrum, contactgegevens van ziekenfondsen en zorgkassen, wachtdiensten, contacttelefoon vervoerskansen minder mobielen enz.
 7. Samenwerking – Lokale gezondheidsnoden en -behoeften snel opsporen en behandelen is belangrijk. Via het Sociaal Huis nemen we, in samenspraak met de lokale stakeholders uit het middenveld, een actieve rol op bij de inrichting van de eerstelijnszones en zorgraad en werken we samen met de ziekenfondsen op vlak van ondersteuning, informatie en vorming.
 8. Preventie – We engageren ons om mee te werken aan verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker en zetten (inter)gemeentelijk campagnes op. Met onze partners richten we ons op campagnes zoals de Vaccinatieweek, Werelddag tegen Tabak, Tournée Minerale, Week van de Geestelijke Gezondheid of Week van de Valpreventie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.