Kuurne evolueerde de laatste jaren van een landelijke naar een verstedelijkte gemeente. We zien het als een uitdaging om deze groei verder te realiseren, met respect voor onze gemeenschap. 

  1. Via de sociale huisvestingsmaatschappij willen we het huidige sociaal patrimonium aanpassen aan de hedendaagse wooneisen en gaan we voor vervangingsbouw om verouderde, opgeleefde woningen te vervangen door duurzame hedendaagse woningen. O.a. op Spijker, Schardauw en wijk Nieuwenhuyse. We willen in totaal 550 sociale woningen, nu hebben we er 490. 
  2. Verdere regie van het woonbeleid via het Woonplatform: sociale huisvestingsmaatschappij, woon- en zorgcentra, adviesorganen, privé, experten, diensten, beleid (ocmw, sociaal huis, gemeente).
  3. Het aantal ouderen groeit, dat vormt uitdagingen en kansen waarbij we steeds moeten vooruitkijken. 
  4. Appartementsbouw moet kunnen, mits de nodige aandacht voor kwaliteit en omgeving. Ook de afstanden tussen de gebouwen, het aanwezige groen en waterbuffering verdienen aandacht.
  5. We zullen het woonloket verder uitbouwen. Vanuit het sociaal huis wordt integrale ondersteuning geboden voor woonzorg en thuiszorg in al zijn facetten.
  6. Ook het renovatiebeleid gaan we verder ontwikkelen. Eventueel in samenwerking met sociale verhuurkantoren. Duidelijke renovatiepremies vormen belangrijke hefbomen. 
  7. De druk op de woningmarkt verminderen door het hergebruiken van leegstaande panden. Ofwel door het huuraanbod te vergroten, ofwel via (ver)nieuwbouwprojecten. Door woningen conform de Vlaamse woonkwaliteitsnormen te renoveren draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelstellingen.
  8. In nieuwe woonprojecten leggen we de link met duurzame, collectieve energievoorziening en met duurzame mobiliteit.
  9. We willen uithuiszetting vermijden door het stappenplan van de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal huis te evalueren en te leren hoe om te gaan met een dreigende uithuiszetting. De huursubsidie blijft behouden voor wie moeilijk iets kwalitatief kan huren.
  10. We grijpen elke kans om ook jonge gezinnen zich in Kuurne te laten vestigen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.