Werk en ondernemen

Ruimte voor economie, met ademruimte

De gemeente weet op welke plaatsen bedrijvigheid mogelijk is en kan daarom een goede toeleider zijn voor nieuwe nijverheid, dit door een inventaris van beschikbare gronden aan te bieden en de leegstand aan te pakken door elke verdedigbare vorm van bedrijvigheid een kans te geven in de kernen. Ook innovatieve mobiliteit is aangewezen en we vergeten de handelaars buiten de kern, onder meer op de Brugsesteenweg, niet.

Lokale handelaars en ondernemers voelen zich vaak ondergewaardeerd in de gemeente. Dat willen we verhelpen, want zij vormen het kloppend hart van deze gemeente. 

 1. Verweefbare kern – De gemeentelijke kern is altijd de bron geweest van de economische welvaart, de bedrijvigheid daar maakt Kuurne sterker en is beter voor duurzame mobiliteit. We zoeken verder naar mogelijkheden om kantoorruimtes en diensten in de kern te verweven met een verweefbaarheidsplan.
 2. Initiatief stimuleren en aanmoedigen – Kuurne Zaait, geschoeid op leest van onze eigen gemeente. We willen helpen met bestaande tools zoals Biz-locator en het project Kameleon om de haalbaarheid van bepaalde activiteiten binnen een centrum af te toetsen. Starters zullen een subsidie ontvangen en de handelaars in Sint-Pieter en langs de Brugsesteenweg worden meer betrokken door er acties en evenementen te laten plaatsvinden.
 3. Evenwicht – We willen het belonen van lokaal kopen promoten. De drie kernen van Kuurne moeten gelijkwaardig ondersteund worden en ook Sint-Pieter en Sente willen we niet vergeten. We houden een duidelijk regionaal standpunt aan dat verdere uitdeining van retail weert. Koop Lokaal is het motto, waarbij de korte keten ondersteund wordt.
 4. Goedbegrepen samenspel – De Kuurnse Handelscommissie verenigt het Bedrijvenpark Kortrijk Noord, het Braderiecomité en UNIZO. De Handelscommissie moet beslissingen en advies zo neutraal mogelijk verstrekken. Een periodiek overlegmoment met het gemeentelijk bestuur is daarom aangewezen.
 5. Een commerciëlere aanpak om ondernemers beter te begeleiden in de dienstverlening van een gemeente moet kunnen. We willen als brugfiguur optreden tussen ondernemers en de gemeente om bij de uitvoering van openbare werken de hinder zoveel mogelijk te beperken en een goede communicatie te garanderen met toelichting rond aanbestedingen, het regelmatig organiseren van infoavonden en de optie om als ondernemer hiervoor aangeschreven te worden.
 6. Het gemeentepersoneel is één aanspreekpunt voor een professionele en gerichte opvolging met aandacht voor communicatie.
 7. Aandacht voor een multifunctionele werk- en (ontspannings)plaats waar starters tegen een haalbare prijs een kantoor kunnen huren in een nu leegstaand pand in het hart van (één van) de kern(en).
 8. Tijdelijke werkervaring – Er bestaan heel wat mogelijkheden om leefloners te activeren. Onze voorkeur gaat uit naar tijdelijke werkervaring boven gemeenschapsdienst. 
 9. Kwetsbare jongeren – Laaggeschoolde jongeren of schoolverlaters zonder diploma zijn bijzonder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Kwaliteitsvolle trajecten om hen naar een duurzame job te leiden, zijn voor hen enorm belangrijk.
 10. Waardevolle dienstverlening – Samen met meerdere gemeentes bekijken we welke maatschappelijk relevante activiteiten we samen kunnen ontwikkelen binnen de ruime sociale economie (maatwerkbedrijven).
 11. Co-creatie met betrokken partijen – Bij elk van onze voorstellen willen we VDAB, de vakbonden, werkgeversorganisaties, maatwerkbedrijven, scholen, welzijnspartners, werkplekarchitecten, LDE en gewone bedrijven op een actieve manier betrekken. Ze hebben elk hun specifieke kennis die nodig is om een efficiënt lokaal tewerkstellingsbeleid te voeren. Zo werken we samen aan loopbaantrajecten om kortlopende werkervaringstrajecten om te zetten naar duurzame tewerkstelling.
 12. Raad en daad – De sociale economiebedrijven hebben ondersteuning en samenwerking met de gemeente nodig. Daarom blijven we hen met raad en daad bijstaan en via convenanten kunnen sociale economiebedrijven taken uitvoeren in opdracht van de gemeente.
 13. Ruimte voor sociale economie in openbare aanbestedingen – Art. 22 Wet Overheidsopdrachten laat het toe om de toegang of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan de sociale economie. Dat kan zowel voor opdrachten binnen de klassieke als de speciale sectoren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.