Veiligheid

Veel mensen hebben (terecht of onterecht) een onveiligheidsgevoel omwille van te weinig controle door de politie op straat (te snel rijden – beperkte effectieve handhaving verkeersregelgeving), dan wel omwille van gebrek aan verlichting ’s nachts. Velen ervaren  hierdoor een onveilig gevoel.

  1. Meer inzet van de politiezone met gerichte campagnes. Niet 3 x de papieren van de wagen controleren maar op verschillende plaatsen voor een beperkte tijd een controle uitvoeren. We maken hierover afspraken met de politiezone. We willen camera’s op de wegen inzetten, zowel ANPR camera’s als camera’s ter beveiliging van de openbare ruimte.
  2. Streven naar minder energieverbruik en minder lichtvervuiling blijft een verdedigbaar uitgangspunt. Maar ook het veiligheidsgevoel is belangrijk. We volgen nauw op en zorgen voor passende investeringen die op termijn het doven van lichten minder noodzakelijk maken (inzetten op ledlicht). Bij vernieuwing van het straatlicht-netwerk zorgen we voor een efficient systeem dat – zonder extreme kosten – toelaat om welgekozen lichten toch te laten branden wanneer het algemeen licht wordt gedoofd (kruispunten, duistere hoeken, enz). 
  3. Burgers die iets melden aan de politie worden te weinig echt au sérieux genomen. Dit leidt tot frustraties bij de burger bij het optreden of bij contact met de politiemensen. Het gaat vaak over parkeerplaatsen die verkeerd worden ingenomen of die hinder veroorzaken in de straat. We willen meer nadruk leggen op het belang van de wijkagent en hun tussenkomst bij wijkproblemen. 
  4. Burgers melden zwaar vrachtverkeer die via sluipwegen en wijken hun weg zoeken. Door de tolheffing voor vrachtwagens op de Brugsesteenweg is dit een oplopend probleem. Controle gebeurt niet of minstens veel te weinig waardoor de problematiek verergert.

VISIE

Het mobiliteitsplan wil zwaar verkeer en sluipverkeer in de wijken en landelijke wegen die sluipwegen zijn, weren. Dit moet ook effectief opgevolgd worden.

Investeren in het plaatsen van mobiele camera’s. Dan wel minstens voldoende controle laten uitvoeren door politie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.