Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening werpt een blik op het verleden, het is dan ook logisch dat het beleidsplan inzake ruimtelijke ordening een sterke impact heeft op de toekomst. In Kuurne is het goed wonen en dat willen we zo houden.

  1. Kuurne heeft drie woonkernen, historisch gegroeid rond de drie parochies St.-Michiel, St.-Pieter en St.-Katrien. We zetten in op kernversterking.
  2. We moeten met z’n allen dichter bij elkaar gaan wonen, niet alleen voor een efficiënt(er) ruimtegebruik en -besparing, maar ook voor een sterker sociaal weefsel. Dat doen we door het ruimtelijk rendement te verhogen door verdichting, de beschikbare bebouwbare oppervlakte gerichter te gebruiken en meer kwalitatieve openbare ruimtes met meer groen te voorzien die aanzetten tot ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.
  3. Vaak is een bebouwd perceel omgeven van verharde oppervlakken. De uitdaging is om te ontharden en om zelfs 20 % van de verharde oppervlakte te ontharden zodat regenwater makkelijk kan insijpelen.
  4. Bewoners moeten zicht krijgen op de plannen die ruimtelijke ordening heeft, en ze moeten kunnen participeren in de opbouw van die plannen. Daarom willen we infosessies in de wijken en/of kernen organiseren.
  5. Veel huizen zijn te groot geworden voor hun bewoners, daarom streven we naar een plan woningdelen. Duurzame woongemeenschappen en cohousingprojecten zijn de sleutel voor de toekomst. Daarvoor willen we goed gelegen, verouderde verkavelingen aanpakken waar veel oppervlakte gebruikt wordt voor tuinen of het mogelijk maken er intensiever gebruik van te maken door bijvoorbeeld meergezinswoningen, cohousing en kangoeroewonen toe te laten.
  6. We willen randparkings creëren en de straten hertekenen tot leefstraten waar ruimte is voor ontmoeting, op een bankje te zitten en van het groen te genieten.
  7. De gemeente voert een beleid rond verouderde en verloederde woonwijken door, al dan niet samen met de sociale huisvestingsmaatschappij, een lokale grondregie of zelfs een private partner, renovatieprojecten op te zetten voor dergelijke wijken.
  8. Verenigbare functies zullen we meer verweven met elkaar. Bijvoorbeeld: wonen in een woongebied waar horeca, bakkers of warenhuizen samen ontwikkeld worden, in ruimtelijke uitvoeringsplannen in natuurgebied ook recreatiemogelijkheden voorzien, een jeugdvereniging beschikbare ruimte van een nabijgelegen school laten gebruiken, enz.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.