Patrimonium

 1. Kerkgebouwen: De drie kerkgebouwen staan nu in orde, de grootste uitdaging is het energieverbruik. Medegebruik is uit ervaring niet evident en het gebouw zou moeten ‘herbouwd’ worden om het als patrimonium interessant en houdbaar te maken. We gaan in dialoog met de geloofsgemeenschappen over een langetermijnvisie voor de herbestemming van sommige gebouwen .
 2. Hoeve Vandewalle: De Hoeve is aan renovatie toe. De regie blijft in handen van de gemeente.
 3. Pastorie: De pastorie dient niet meer als woonst voor de pastoor, maar drie dagen per week wel als secretariaat van de parochie. Het gebouw is aan een heropfrissing toe. De regie blijft in handen van de gemeente. Gezien de pastorie aansluit en toegang geeft tot het Vlaspark, is het de ideale locatie om het als ‘open’ huis te laten gebruiken.
 4. Scholen: De kleuterschool van PIENTER is aan vernieuwing toe. De Agion-subsidies werden toegekend. Er is een opportuniteit om één schoolgebouw nieuw te bouwen op de parking van de Renbaan in de Kattestraat, met een nieuwe sportzaal die ook na de schooluren ingezet kan worden.
 5. Kinderopvang: Dit kan voorzien worden in een schoolgebouw. De optie van de nieuw te bouwen school met de Agion-subsidie kan voorzien in deze opvang.
 6. Stokerijmolen: De Stokerijmolen langs de Brugsesteenweg is een beschermd monument. Er zal een beheersplan opgemaakt worden in 2018 om op basis daarvan een subsidiedossier aan te vragen voor de renovatie.
 7. Kubox: We bouwen de ruimtes verder uit en verfijnen de gebruiksregels. Optimalisatie zorgt voor een positief samenspel van gebruikers en omwonenden, zo willen we geluidsoverlast aanpakken met afspraken over de openingstijden en geluid op de parking.
 8. Sint-Pieterszaal: We staan in voor de verdere uitbouw van de zaal, evaluatie en bijsturen van de gebruiksafspraken. De St.-Pieterszaal vormt mee het hart van de kern.
 9. Containerpark: Het containerpark blijft behouden en zal verder uitgebouwd worden. Ook zetten we in op gerichte inzamelacties door bijvoorbeeld actief in te spelen op het EU-project rond asbestverwijdering.
 10. Zwembad: De vergunning van het zwembad loopt tot 2024. Onze visie was en is om te investeren in een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’. Via bovenlokale samenwerking, zowel logistiek als financieel, kunnen we een nieuw zwembad bouwen met ruimte voor zwembanen waar zwemmen kan aangeleerd worden, zonder dat we in concurrentie gaan met recreatieve zwembaden in de regio.
 11. Jeugdhuis TAP: Het gebouw heeft nood aan ingrepen, daarom bekijken we de mogelijkheden rond een nieuwe bestemming en gaan we na welke noden er zijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.