Oud & Jong

CD&V onderschrijft het Memorandum van de Kuurnse Ouderenraad en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Kuurnse Mondiale Raad. We stimuleren een solidair ouderenbeleid, want ‘zich thuis en veilig voelen’ staat centraal in het dagdagelijkse leven. Essentieel zijn de ethische componenten in een progressief ouderenbeleid.

En dan word je ouder …

Omdat elke oudere andere interesses, zorgen en noden heeft, vragen we diversifiëring in aanbod en aanpak. De gemeentelijke (financiële) ondersteuning van ouderenverenigingen wordt hertekend.

 1. Infrastructuur en gezonde publieke ruimtes: Bij elk van de geplande projecten inzake Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken of Verkeer zullen we rekening houden met de behoeftes en noden van senioren en integreren we die in elk dossier.
 2. Toegankelijkheid gemeente: we ondertekenen het INTER-charter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) zodat toegankelijkheid en gelijkwaardigheid in de algemene diensten van de gemeente opgenomen worden.
 3. We zetten een geïntegreerd lokaal woonbeleid verder met de focus op woonkwaliteit. Behoorlijke huisvesting is een grondrecht, ouderen met huisvestigingsproblemen kunnen terecht bij een lokaal woonloket via het Sociaal Huis voor een eerstelijnsdienstverlening in nauwe samenwerking met de Sociale Huisvestigingsmaatschappij en sociale verhuurkantoren zoals De Poort en Eigen Gift.
 4. We voeren een proactief beleid rond energie en drinkwater om afsluiting van deze basisvoorzieningen te voorkomen. Een centraal loket zal oplossingen op maat zoeken voor mobiliteitsproblemen. Bovendien moeten oudere mensen kunnen rekenen op een inkomen dat hen toelaat om actief te blijven deelnemen aan de samenleving.
 5. We blijven extra steun bieden aan zwakkeren in de vorm van een leefloon.

De jeugd, de toekomst …

Kinderen en tieners kunnen wel degelijk aangeven wat beter kan in Kuurne. Ze moeten de kans krijgen om hun mening te uiten en mee richting te geven aan het lokaal beleid. Dat geldt voor alle jongeren, dus ook jongeren uit kansarme gezinnen of met een andere culturele achtergrond en kinderen met een beperking.

 1. De banden en samenwerking met de jeugdraad en kindergemeenteraad houden we en bouwen we verder uit. We begrijpen het belang van onderlinge dialoog en dialoog met het beleid.
 2. Het jeugd(bewegings)werk kan op onze steun blijven rekenen, het zijn waardevolle plaatsen waar kinderen en jongeren ontspanning en steun vinden.
 3.  Jeugdambtenaren brengen mensen samen, stimuleren initiatieven en geven zo mee vorm aan een stimulerend jeugdbeleid
 4. We willen de financiële, culturele en fysieke drempels tot jongerenorganisaties verlagen. Kuurne voert een jeugdvriendelijk beleid in elke betekenis van het woord, van de groendienst tot het Huis van het Kind.
 5. Brugfiguren zullen kinderen en jongeren naar het bestaande aanbod (vrijetijdsdienst/sociaal huis) begeleiden.
 6. We willen de jeugdlokalen voor de jeugdbewegingen in de drie kernen op punt houden, in samenspraak en medebeheer met de leiding van de jeugdbewegingen. We betrekken de jeugdhuizen TAP en ’T Molentje bij besprekingen over de werking en onderdak. Het indoor skate initiatief Jansan in de Harelbeekstraat mag op onze steun blijven rekenen.
 7. We gaan actief op zoek naar een bos/speelbos. Het Heulebeekdomein, de groene long, is niet meteen bestemd als speelbos. Jongeren hebben een stukje groen nodig om onbezorgd in te mogen spelen. We zien mogelijkheden om bijvoorbeeld binnen het sportpark stukken groen te voorzien.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.