Mobiliteit

Iedereen heeft recht op vervoer en vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. We stellen een mobiliteitsplan op waarbij het STO(E)P-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Elektrische voertuigen, dan pas Personenwagens) met een fietscirculatieplan de leidraad blijft.

De grote uitdaging daarbij is om minder mobiele mensen toch voldoende mogelijkheden te bieden.

 1. Om stappen en fietsen aangenaam te maken, willen we trage verbindingen realiseren en staan we als gemeente in voor het onderhoud van bestaande trage wegen. Het openbaar vervoer heeft een sociale functie en daarom moet in alle dorpskernen een frequent aanbod zijn en zijn toegankelijke haltes een essentiële stap.
 2. Het meest democratische vervoersmiddel is de fiets. Toch heeft niet iedereen een fiets. Fietsbemiddeling en leren fietsen vormen hier een opstap. Het succes van de elektrische fiets illustreert de mobiliteitsmogelijkheden voor de toekomst.
 3. Het aantal en de variëteit fietsers neemt toe. Daarom zijn afspraken nodig en vragen we om hoffelijkheid. Waar mogelijk, voorzien we veilige ruimte voor fietsers, met speciale aandacht voor de specifieke fietsschoolroutes naar en door Kuurne.
 4. Na de aanpak van de Bavikhovestraat, Hulstestraat en Kerkstraat, gaan we verder na welke ingrepen mogelijk zijn via het inrichten van eenrichtingsverkeer, bredere straten, veilige looproutes. 
 5. We zullen gemeentelijk personeel stimuleren om met de fiets te gaan werken. Ook het onderwijs raden we aan uitstappen voortaan met de fiets te plannen.
 6. In kader van de verbinding van verschillende groene zones, gaan we in overleg met Leiedal om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de Kortrijksestraat te dwarsen (voor voetgangers en/of fietsers) via de bedding van de Heulebeek.
 7. We stimuleren iedereen die een of andere vorm van vervoer aanbiedt aan Kuurnse doelgroepen om te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen om vervoer op maat te ontwikkelen.
 8. Mobipunten: Combi-mobiliteit is de toekomst. Om dit te realiseren, bouwen we parking Damier en de parking aan de kerk van St.-Pieter uit en zullen we stapsgewijs overdekte fietsstallingen voorzien aan bushaltes, in woonwijken en op culturele plaatsen.
 9. Mobiservice: Met 20 % minder wagens kunnen we het (landelijk) fileprobleem oplossen. We voorzien een digitaal trefpunt waar Kuurnenaren hun (werk)verplaatsing kunnen melden met het oog op carpoolen.
 10. Wijk per wijk zullen we knelpunten oplijsten en gepaste voorstellen doen of afspraken opfrissen.
 11. We investeren in de aanleg van nieuwe toegankelijke bushaltes, vooral in de buurt van bejaardentehuizen, tewerkstellingsplaatsen voor mindervaliden, de drie gemeentekernen en diverse gemeentelijke diensten.
 12. Veel gemeenten werken aan een stappenplan om de introductie van het elektrisch rijden te versnellen.
 13. Parkeren: Inzetten op verruimd draagvlak, eventuele knelpunten opnemen, parkeerregeling voor bestelwagens van het werk en vrachtwagens in de centra, regelgeving rond overnachten in de vrachtwagen (industriepark) of andere wagens (Kubox).
 14. We ijveren voor het behoud van gratis parkeren in de kernen en zullen het parkeerbeleid in samenspraak met de lokale handelaars verfijnen. 
 15. Met een schoolstraat willen we schoolgaande kinderen en hun ouders voorrang geven. Een half uur voor schooltijd en een halfuur na schooltijd wordt de straat met nadarhekken afgezet en is er enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners van die straat kunnen de straat wel uitrijden, maar niet inrijden.
 16. Vanuit de gemeente blijven we druk zetten op hogere overheden, al dan niet samen met omliggende gemeenten, om de gevaarlijke en dodelijke verkeerspunten aan de R8 weg te werken. We vragen een snelle oplossing, want elke dag is er wel één gevaarlijke situatie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.