Verstedelijkte natuur

Planten zorgen door het zuiveren van de lucht (fijn stof, CO2, geur …) niet alleen voor een gezondere leefomgeving, maar zijn ook een buffer tegen hitte en hevige regenval. Niet alleen als parasol, filter, gezondheidskuur, spons of paraplu kunnen planten en bomen sociale diensten leveren, ze kunnen ook mensen samenbrengen: onder een boom wil je een terrasje doen in warme zomers of samen schuilen voor de regen. Een volkstuintje aan een rusthuis brengt generaties samen. En aangename groene bedrijventerreinen zorgen voor verrassende gesprekken tussen werknemers van verschillende bedrijven.

Kortom: ook in Kuurne willen we niet anders dan kiezen voor het breken met beton en het verbinden van mensen met groen. Omgekeerd weten we dat meer natuur ook voor een waardenverhoging van het vastgoed zorgt. 

 1. Steen eruit, plantje erin – Tuinen veranderen van betonnen vlaktes of grasmatten naar kleine natuurparels. Huizen zonder voortuin mogen minstens één stoeptegel uitbreken om een fruitplant of een bloemenklimmer te planten.
 2. Visie op bomen – We streven naar een gemeentelijk bomenplan voor goed beheer van de groene kathedralen.
 3. Groen-blauwe long, in en rond de gemeente – We willen een groene ring door Kuurne, met uitlopers tot in de kern.
 4. Zorgnatuur – Groene speelplaatsen, volkstuintjes aan het woonzorgcentrum, vlinder- en bloemenweiden om te revalideren, eetbare groenkamers voor ontmoeting tussen jong en oud … zorgen voor groene jobs en groen geluk

Duurzaam aankoopbeleid op alle vlak

Uitdaging

Het streven naar een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving is een zeer belangrijke doelstelling, waaraan elke actor op zijn manier kan toe bijdragen. De doelstelling van de klimaattop in Parijs 2016 is glashelder: we moeten de klimaatopwarming ver beneden 2° C houden en de CO2-uitstoot met 80 à 90 % verminderen. Maar de uitdaging gaat verder en ook het grondstoffenverbruik moet naar beneden.

Het is onze overtuiging dat de gemeenten (samen) een sterk wapen in handen hebben om leveranciers en producenten te bewegen richting meer duurzame producten en productiewijzen met minder grondstoffengebruik en minder CO2-uitstoot. Als grote en belangrijke klanten een signaal geven aan de producenten dat ze enkel nog duurzame producten of diensten willen kopen, kan het snel vooruitgaan.

 1. Verduurzamen van het volledige aankoopbeleid – We nemen de duidelijke beleidsoptie om het volledige aankoopbeleid de komende jaren te verduurzamen en daarbij de hoogst mogelijke criteria van sociale en ecologische duurzaamheid en de meest betrouwbare labels te hanteren. We ontwikkelen in overleg met de administratie een strategie om dit te bereiken, te beginnen met de producten waar de meeste vooruitgang in kan geboekt worden. We willen uitdrukkelijk symboolacties die weinig zoden aan de dijk zetten, vermijden.
 2. Schone kleren – Werk maken van een duurzaam aankoopbeleid van ‘schone kleren’ (werkkledij, sportkledij …) en bij voorkeur focust op fabrikanten met het label van de Fair Wear Foundation.
 3. Sociale en ecologische criteria – We zullen in alle offertes sociale en milieucriteria opnemen. Vooral producten uit het buitenland moeten op sociaal-verantwoorde en ecologisch duurzame wijze geproduceerd en getransporteerd worden (met het nodige bewijsmateriaal ter zake).
  We dagen potentiële leveranciers uit om duurzamere producten te maken, door hen een redelijke termijn te geven om zich aan te passen.
 4. Duurzame bedrijven – De gemeente geeft stimuli aan bedrijven die in de gemeente zijn gevestigd, om meer duurzaam te produceren/diensten te verstrekken.
 5. Duurzame voeding – De gemeente gaat bewust om met voeding die wordt ingekocht. Groenten en fruit worden bij voorkeur ook lokaal geproduceerd (korte keten) en aangekocht.

Iedereen hernieuwbaar

We willen iedereen de mogelijkheid bieden om mee te stappen in een zonne- of windenergieproject. Maar niet iedereen heeft de middelen om zelf te investeren in zonne-energie of beschikt niet over een geschikt dak. Via gemeentelijke projecten is het mogelijk om burgers hun (bescheiden) steentje te laten bijdragen. Uiteraard moeten ze daar ook hun deel van de baten voor krijgen. Ook wijkgerichte projecten in hernieuwbare energie helpen om de factuur voor iedereen draaglijk te maken.

Participatie van burgers
Als burgers mee participeren neemt het draagvlak vaak toe. We blijven alert voor mogelijke projecten waarin burgers kunnen participeren (zonnepanelen, windmolens). Ook participatie van financieel minder sterken willen we mogelijk maken.

Informatieverspreiding omtrent systemen bij verhuurders over systemen die voor hen en hun huurders interessant zijn.

Schone lucht, binnen en buiten

Uitdaging

Hoewel heel Vlaanderen kampt met luchtvervuiling, zijn er zones die meer dan andere te lijden hebben onder fijn stof en ander vormen van luchtvervuiling. Iedereen heeft recht op gezonde lucht. De oorzaken worden waar mogelijk structureel aangepakt. Daarnaast gaan we na hoe de luchtvervuiling kan opgevangen worden, bv. door het planten van bomen (cf. speelbos).

 1. Autoluwe zones – We geven de kernen maximaal terug aan mensen en bannen auto’s naar randparkings, dit in combinaties met het zoeken naar oplossingen voor wie zich moeilijk verplaatst.
 2. Meer bossen – Engagement voor de aanleg van een speelbos of bespeelbaar ‘groen’.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.