Internationale samenwerking

Meer mondiale solidariteit

Samen met de verschillende verenigingen die actief opkomen voor meer internationale solidariteit willen we werk maken van een groter bewustzijn van de oorzaken van blijvende armoede en ongelijkheid in de wereld. 

Uitwisseling van ervaringen met andere lokale besturen wereldwijd en inzetten op capaciteitsversterking van andere lokale besturen wereldwijd zijn belangrijke, waardevolle initiatieven. We blijven vanuit de gemeente investeren in de eerder opgestarte contacten met Frankrijk (Marcq-en-Baroeul), Roemenië (Chiuza & Cluj), Estland (Kuressaare). Daarnaast zijn er de contacten via scholen en middenveldorganisaties: met Nederland (Haaksbergen – via de Boudewijnschool), Polen (Krakow – via Spes Nostra). Chiro St.-Michiel onderhoudt op regelmatige basis contact met chiropartners in Denemarken.

Ook individueel laten zich steeds meer internationale contacten optekenen: niet in het minst bij de jongeren (o.a. via Erasmus).

De gemeente blijft nagaan - in al haar beleidsdomeinen - hoe ze een positieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Beleidsdomeinen als lokale mobiliteit, energievoorziening, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening spelen een grote rol om de duurzame ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren.

Door een betekenisvolle (kwalitatieve én kwantitatieve) vooruitgang te boeken in het budget voor ontwikkelingssamenwerking, richting 0,7 % van de gewone begroting als symbolisch streefcijfer, wil Kuurne mee ijveren voor het bereiken van de reeds lang vooropgestelde 0.7-objectieven van het BNP.

Bij de verdeling van de beschikbare middelen voor internationale samenwerking is het belangrijk om het evenwicht te bewaren tussen initiatieven voor bewustmaking van de bevolking in de eigen gemeente enerzijds en steun voor initiatieven in lage en middeninkomenslanden anderzijds.

Ook de zogenaamde vierde pijler-initiatieven kennen we grote waarde toe. Zij slagen erin om doorleefde verhalen uit het zuiden op een vlotte manier binnen te brengen in onze noordelijke huiskamers, organisaties, scholen. Inzake mobilisering en sensibilisering vormen dergelijke initiatieven een belangrijke, noodzakelijke aanvulling. (project Philip Vertriest in Nicaragua).

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.