Communicatie naar de Kuurnenaars

Sterke besturen hebben een sterk communicatiebeleid nodig. Door van bij de opstart van een project te communiceren, besparen we een hoop frustraties en kunnen we knelpunten detecteren en oplossen.

We investeren daarom in inspraak en participatie. Radicaal digitaal werkt niet alleen. We zullen oog hebben voor publieksvriendelijke communicatie en dienstverlening via verschillende kanalen en ontwikkelen bijkomende initiatieven voor de kwetsbare en diverse groepen.

  1. Broodnodige informatie moet vlot terug te vinden zijn. Dat kan via de gemeentelijke website, maar ook via vaste, terugkerende rubrieken in INFO Kuurne (relevante telefoonnummers, openingsuren, sluitingsdagen, enz.).
  2. Voor complexe materie zorgen we voor één loket, waar de burger met vragen of noden terechtkan (vb. bij het zoeken van een passende vervoersoplossing voor minder mobielen).
  3. We trekken de kaart van structureel overleg met de bewoners van de drie kernen. We gaan voor twee-aarlijkse kernoverlegmomenten waar knelpunten worden uitgediept en waar bestaande regelgeving wordt toegelicht, enz. 
  4. In opvolging hiervan komt een briefing in de bus van elke woning in het betrokken deel van de gemeente.
  5. Binnen dergelijk overleg wordt info geboden, worden knelpunten genoteerd en meegenomen, worden bestaande afspraken toegelicht en opgefrist (onderhoud gemeentelijk groen, onderhoudsafspraak voetpaden en greppels, sneeuwruimen, groenbeheer, enz.)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.