Donderdagavond 6 september 2018 verzamelden 140 Kuurnenaren in de Kubox te Kuurne. Hierbij 100 inwoners die een weerspiegeling waren van de gemeente. Jongeren, ouderen, werkenden, ondernemers, nieuwkomers en politiek niet gebonden aan de partij CD&V Kuurne.

De ploeg onder leiding van burgemeester Francis Benoit legde aan het panel 30 stellingen voor, die de bevolking wakker houden. Hierbij werden over de punten gestemd en ook inhoudelijk in diverse werkgroepen over gedebatteerd.  

Burgemeester Francis Benoit:

De bedoeling van de avond was duidelijk. Inhoudelijk participeren met mensen die ook politiek onafhankelijk zijn. Hierdoor kunnen we ons programma optimaliseren. Inhoud bepaalt wat een beleid wil realiseren. De info waarop we ons programma baseren komt onder meer uit de input van de 4000 huisbezoeken die we reeds deden. Onder de titel #waarligtkuurnewakker gaan we immers naar de kiezer.

Speerpunten vanuit #waarligtkuurnewakkervan

De bedconferentie en de discussies leverden enkele markante feiten op. Zo is iedereen het bijna unaniem is dat de gemeente moet onthard worden. Kuurne is dicht bevolkt en de betonmassa in de gemeente is immens. Kuurnenaren willen meer groen, open ruimte en minder verharding. Opvallend was ook de aandacht voor de fiets die wel de weg moet delen met de auto. Vele mensen geloven dat als Kuurne enkel richt op fietsen, de gemeente zal doodbloeden. Meer inspraak voor jongeren en aandacht voor kwalitatieve invulling van bouwprojecten waren tevens overheersend. Opvallende eyecatcher was de vraag naar herinrichting van het marktplein naar toegankelijkheid, gezelligheid en met een kiosk.

De K3 van Kuurne 

1. Kwalitatieve invulling van onze ruimte

Kuurne is in West-Vlaanderen de tweede dichtst bevolkte gemeente. Kuurne snakt naar een kwalitatieve invulling - meer groene vingers en initiatieven als Vlaspark - woonPark aan de Leie - behoud van de open ruimte en een visie rond onze invulling van gemeente (balans appartementen/wijken/renovatie). Maar ook grote sites als de renbaan moeten kwalitatief ingevuld voor een breder gebruik ervan met diverse functies (sport, onderwijs, cultuur, paardensport, beleving, natuur).

2. K ook van kern

Na kern Sente maken we ook werk van vernieuwing kern “centrum” en willen we de dorpskernvernieuwing van Sint-Pieter  concreet aanpakken. Telkens met aandacht voor verkeersveiligheid en de leefbaarheid van deze kernen. Handel, gezelligheid en wonen zijn drie peilers. 

3. K van klimaat

Kuurne moet werk maken en de pioniersrol blijven vervullen in energiebeleid maar ook in aanleg van nieuwe projecten aandacht voor klimaat (bomen, pleinen andere aanpak, verharding,…) Maar ook burgerprojecten lanceren die het voorbeeld kunnen geven.

K VAN Kuurne als warmste gemeente van Vlaanderen met sterk verenigingsleven, handelaars, sociaal beleid! Iedereen mee !

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.