Bestuursakkoord 2018

CD&V Kuurne gaat voor legislatuur 2019-2024  verder met de bestaande coalitiepartners. Door samen te werken met CD&V, NVA en SP.A-Groen wordt er voor gekozen om het project van de voorbije 6 jaar verder te zetten en dat met de steun van 80% van de Kuurnse inwoners.

Het schepencollege, 1 schepen minder – wettelijk bepaald,  bestaat uit burgemeester Francis Benoit (CD&V), eerste schepen Ann Messelier (CD&V), tweede schepen Bram Deloof (NVA), derde schepen Francis Watteeuw (SP.A), vierde schepen Jan Deprez (CD&V) en vijfde schepen Johan Bossuyt (NVA). Schepen Johan Bossuyt wordt in 2022 vervangen door Els Verhagen (Groen). Zij is de nieuwkomer in het college de laatste drie jaar wordt Kuurne vrouwelijker bestuurd. Voorzitter van de gemeenteraad wordt zes jaar lang Chris Delneste (CD&V). Het voorzitterschap van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt na 3 jaar Bram Deloof, verder gezet door Els Verhagen. De grote uitdaging voor alle besturen is de nieuwe werking van OCMW en gemeente verder te integreren.

De bevoegdheden werden verdeeld volgens de ervaring en interesses van de diverse fracties. We kozen ook voor continuïteit en bewaken ook de efficiënte aansturing van de diensten. De bevoegdheden zijn grotendeels afgesteld met de organisatie van de gemeente.

Nieuwe bevoegdheden zijn smart city, dierenwelzijn, gezondheid en geluk, wijkontwikkeling, vergroening, eurometropool en we kiezen voor een cluster klimaat (milieu, mobiliteit, energie). Het gemeentebestuur kiest ervoor om de nieuwe technologieën maximaal en slim in te zetten voor onze dienstverlening. Bovendien is het welzijn van mens, dier en natuur een absolute prioriteit. Kuurne gaat verder de strijd aan tegen de klimaatopwarming. We willen pionier blijven. De openbare ruimte moet hedendaagser, esthetischer en natuurvriendelijker aangepakt. We bouwen aan een gemeente voor de toekomst.  Iedereen mee. Iedereen moet zich gelukkig en gezond voelen in een Kuurne, waar mensen belangrijk zijn!

We gaan bovendien de uitdaging aan om de burgerparticipatie te verhogen. Maar ook de werking van de gemeenteraad en de adviesraden anders te organiseren. Mensen maximaal betrekken is onze drijfveer. Kuurne, waar mensen belangrijk zijn ! Van inwoner tot personeel, van politicus tot adviseur.

Opmaken van een beleidsplan voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur staat voor een belangrijke hertekening van onze gemeente. Kuurne krijgt een ander uitzicht de komende jaren. Enkele strategische projecten worden uitgerold. 

•  Renbaan : Reeds vanaf 2019 – een duidelijke visie op de renbaan. Deze site moet toegankelijker voor elke inwoner. De inplanting van een school, sportmogelijkheden, natuurontwikkeling, paardensport,…. 

•  Centrumvernieuwing : Wellicht uitvoering vanaf 2020. Ons centrum wordt vernieuwd zowel naar onderbouw (rioleringen, nutsleidingen,…) als bovenbouw (pleinen, trottoirs, fietspaden, parking,….) Hierbij wordt ook het Marktplein heraangelegd in kader van toegankelijkheid en een betere “benutting” van het plein. 

• Sint Pieter : Opmaak van een definitief masterplan voor de toekomst. Waar er kernversterking moet komen naar mogelijkheden tot wonen, handel, horeca,…)

• Vlaspark – Kuurne dichter bij de Leie brengen en deze belangrijke as verder realiseren naar een blauw-groen regionaal natuur – recreatief vlaspark.

Hiernaast zijn er nog grote projecten op til waar we bij de opmaak van het meerjarenplan keuzes zullen maken. Bouw van een school , renovatie van Hoeve van de Walle, bestemming molen, opzetten van wijkprojecten, kinderopvang stimuleren en ondersteunen, ondernemersvriendelijker door aantrekken city – manager, inzetten op fiets- en voetpaden, groene vingers, armoedebestrijding met brugfiguren bestendigen, diversiteitsprojecten, verder uitbouwen sociale kruidenier, groene ring door Kuurne, renovatiecoach, een betaalbaar woonaanbod, …

Maar ook onze rol in de regio , provincie en Vlaanderen maximaal inzetten. Het project kanaal Bossuit – Kortrijk, de Leiewerken en de (K)-R8 zijn grote uitdagingen die een impact hebben op onze gemeente. 

We gaan met dezelfde passie verder werken.

•  Passie voor de verenigingen en sociaal weefsel in Kuurne

•  Passie voor ondernemen

•  Passie voor duurzame investeringen 

 

En passie voor een Kuurne, waar mensen belangrijk zijn!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.